Arena Atletiek

Bestuur, commissies, mailadressen

Bestuur:
Voorzitter:
André Roseboom
Vogelenzang 2
3911 AR  Rhenen
0317-618540
Secretaris:
Anita van den Oetelaar
Majoor Jacomettiweg 23
3911 BP  Rhenen
06-12770820
Penningmeester:
Peter van Werkhooven
De Rouwaer 14
4051 HG  Ochten
0344-643498
lid: Jeroen Suurmond 0317-619157
lid: Chantal Woudsma 0317-356081
Commissies:
Jeugd:

Website (jeugd)

Jeugdcommissie

Wedstrijdsecretaris (jeugd)
Manja van Munster [email protected]


Wendie UItterhoeve

Robert en Léontine Dominicus
Technisch: Annelies Vos
Wedstrijd: vacature
Vertrouwenscontact- persoon Anton van den Broek
06-12441085
Clubblad:
Website:
Chantal Woudsma
Henkjan van Geijtenbeek
PR & Communicatie: vacature
Ledenadministratie: Peter van Werkhooven (penningmeester)

Mail adressen:
Algemeen:                       [email protected]
Wedstrijdsecretariaat:  [email protected]  /  [email protected]
Clubblad:                        [email protected]
Vertrouwenscontactpersoon:  [email protected]
Webbeheer jeugd:        webjeugd@arena-atletiek.nl
Penningmeester:          [email protected]
Voorzitter:                        [email protected]

BANK
IBAN-nr:  NL96SNSB 0941428923   t.n.v. Arena Atletiek

Arena & Social Media

Evenementen Websites

BVC Circuit
Rhenense Bosloop
Avond4daagse Rhenen

Arena Sponsor

Cuneraloop