Arena Atletiek

Bestuur, commissies, mailadressen

Bestuur:
Voorzitter:
André Roseboom
Vogelenzang 2
3911 AR  Rhenen
0317-618540
Secretaris:
Gerrie van Leeuwen
Domineesbergweg 86
3911 WR Rhenen
06-83564117
Penningmeester:
Peter van Werkhooven
De Rouwaer 14
4051 HG  Ochten
0344-643498
lid: Jeroen Suurmond 0317-619157
lid: vacature
Commissies:
Jeugd:

Website (jeugd)

Jeugdcommissie

Wedstrijdsecretaris (jeugd)
Manja van Munster [email protected]Wendie UItterhoeve

Robert en Léontine Dominicus
Technisch: Tom Leker
Wedstrijd: vacature
Activiteiten: vacature
Clubblad:
Website:
Gerard van Willigenburg
Henkjan van Geijtenbeek
PR & Communicatie: vacature
Ledenadministratie: Peter van Werkhooven

Mail adressen:
Algemeen:                       [email protected]
Wedstrijdsecretariaat:  [email protected]  /  [email protected]
Clubblad:                        [email protected]
Ledenadministratie:     [email protected]
Webbeheer jeugd:        webjeugd@arena-atletiek.nl
Penningmeester:          [email protected]
Voorzitter:                        [email protected]

BANK
IBAN-nr:  NL96SNSB 0941428923   t.n.v. Arena Atletiek

Arena & Social Media

Evenementen Websites

BVC Circuit
Rhenense Bosloop
Avond4daagse Rhenen

Arena Sponsor

Cuneraloop