Toestemmingsformulier AVG

In het kader van het privacybeleid van Arena Atletiek moet het bestuur een toestemmingsformulier laten invullen door de leden. Graag aandacht hiervoor.

-- Belangrijke Mededeling --

Beste (ouders/verzorgers van) Arena-leden,

Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 juli jl. is bekendgemaakt dat het privacybeleid van Arena inmiddels van kracht is. Eén van de zaken die daarbij hoort is jouw persoonlijke toestemming voor een aantal gegevensverwerkingen, zoals het toesturen van verenigingsinformatie en het publiceren van bijv. foto’s en wedstrijduitslagen. Je hebt hiervoor het formulier nodig dat bijgesloten is in deze Nieuwsbrief.

Graag verzoeken wij alle leden dit formulier in te vullen en te retourneren.
Zie hiervoor de instructies in het bijgevoegde formulier. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking.

Sportieve groeten,
Bestuur Arena Atletiek

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht