Extra ALV - bestuursverkiezing

Extra schritelijke ALV ivm verkiezing bestuursleden.

-- Belangrijke Mededeling --

 Stemmen Nieuwe Bestuursleden

 Beste (ouders/verzorgers van) Arena-leden,

 Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk weten, zijn we al een tijdje op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zijn dan ook verheugd te kunnen melden, dat de volgende twee Arena-leden zich recent kandidaat hebben gesteld:

 ·         Hans Diepeveen, tevens hardlooptrainer bij Arena.

 ·         Henkjan van Geijtenbeek, oud-voorzitter en oud-penningmeester van Arena.

De benoeming van bestuursleden moet gebeuren door de algemene ledenvergadering (ALV). Gezien de beperkte bezetting van het huidige bestuur, willen we echter niet wachten tot de ALV in april 2021. Daarom is besloten om een bijzondere ALV in schriftelijke vorm te houden. Dit betekent dat iedereen  tot en met dinsdag 27 oktober a.s. via e-mail kan aangeven of je het wel of niet eens bent met de benoeming van Hans en/of Henkjan. Je kan je e-mail sturen naar:  info@arena-atletiek.nl.

 N.B.: Mails die na 27 oktober binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Daarnaast moeten we via deze bijzondere ALV de notulen van de ALV van 8 juli jl. vaststellen.
(reglementair moet bij een ALV het verslag van de vorige ALV behandeld worden)
Vermeld daarom ook in je mail of je vragen of opmerkingen hebt bij deze notulen.
We zullen deze dan schriftelijk afhandelen.
De notulen kun je via de link hieronder downloaden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking!
Bestuur Arena Atletiek

 

 

 

 

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht