Corona Update - 24 november 2020

Loopgroepen gaan weer starten

Beste (ouders/verzorgers van) Arena-leden,

Deze week hebben we opnieuw overleg gehad over de coronamaatregelen voor onze vereniging. Er zijn een aantal redenen waarom wij besloten hebben om opnieuw een afweging te maken:

 1. Zoals het er nu naar uitziet duren de maatregelen langer dan wij eerst verwacht/gehoopt hadden. Dat zou betekenen dat we conform ons vorige besluit nog langere tijd geen training zouden kunnen geven. We merken binnen diverse groepen van onze club dat er mensen niet meer lopen of alleen lopen, omdat er geen trainingen worden gegeven. Zodoende dreigt de betrokkenheid met de club minder te worden. Dat is een ontwikkeling die ons zorgen baart.
 2. Uit de trainersvergadering van vorige week is gebleken dat bijna alle trainers bereid zijn om weer training te geven. Daarmee zou het mogelijk zijn om de trainingen weer te hervatten.

Alles afwegende hebben wij besloten om alle hardlooptrainingen weer op te starten. Uiteraard doen we dat binnen de landelijke regels en binnen de richtlijnen van de Atletiekunie. Dat betekent dat we lopen in groepjes van max. 4 personen plus een trainer. Als de groep bijv. uit 12 personen bestaat lopen we dus in 3 groepjes van 4. We houden steeds voldoende afstand tussen de groepjes en gaan onderweg niet wisselen of mengen. De trainers zullen daar streng op toezien.
Hieronder staat wat dit betekent voor de diverse groepen binnen onze vereniging:  

 • Hardlopen: alle groepen starten weer vanaf maandag 30 november op de gebruikelijke tijden en plaatsen. Voor de recreanten die op maandag- en donderdagavond lopen geldt dat we verspreid gaan verzamelen (uiteraard weer met voldoende afstand).
  De basisgroep start gewoon bij het Gastland.
  De gevorderden starten bij het skatebaantje tussen het Gastland en het Gemeentehuis.
  Voor de overige groepen (prestatieven, woensdagavond en maandagochtend) geldt dat zij altijd afspraken maken via de app over de startplek. Indien de betreffende trainer van deze groepen eerder dan a.s. maandag training kan en wil geven, dan neemt hij of zij contact met jullie op.

 • Sportief wandelen: De trainers van de wandelgroep hebben aangegeven dat ze de training nog niet willen opstarten, omdat de toestand nog niet voldoende verbeterd is. Ze willen liever wachten tot de volgende persconferentie met hopelijk beter nieuws. Op dat moment zullen zij opnieuw een afweging maken. De wandelgroep is inmiddels via de app op de hoogte gesteld.

 • Beginnerscursus: de deelnemers aan de cursus “Hardlopen voor Beginners” lopen donderdag 26 november af. Vanaf maandag zullen zij instromen bij de basisgroep.

 • Jeugd: voor de jeugd is er sinds 13 oktober niets veranderd. Heb je toch nog vragen? Neem dan even contact op met Alex Alberts.

We kunnen ons voorstellen dat een aantal van jullie nog niet met de groep willen lopen. Daarom blijven de trainers de schema’s beschikbaar stellen in de diverse app-groepen, zodat iedereen ook op eigen gelegenheid kan trainen. Vanzelfsprekend gelden ook daarbij de landelijke maatregelen. Ga dus met maximaal 4 mensen op pad en houd altijd 1,5 meter afstand.
 
We blijven de situatie volgen en zullen ons beleid aanpassen als daar aanleiding toe is. Voor nu veel gezondheid en veel loopplezier toegewenst!

Sportieve groeten,
Bestuur Arena Atletiek

Nieuws Overzicht