Trainersbericht ARENA loop- en wandelgroepen maart 2021

Informatie over hervatten trainingen !

 Agenda

 • Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn er voor de korte termijn geen activiteiten gepland

 
Hervatting trainingen
Met instemming van de Gemeente Rhenen, mogen we ons eindelijk weer opmaken voor een nieuw seizoen, waarin we weer met alle hardloopgroepen mogen trainen.
Goed nieuws dus!
 
Vanaf volgende week zullen de volgende groepen weer van start gaan:
 

 1. Gevorderden – maandagochtend start maandag 5 april
 2. Basisgroep – maandagavond en donderdagavond start donderdag 8 april
 3. Gevorderden - maandagavond en donderdagavond start donderdag 8 april
 4. Gevorderden – woensdagavond start woensdag 7 april
 5. Prestatieven – dinsdagavond en donderdagavond (1x per maand, baantraining)

 
Voor de maandagochtendgroep, de woensdagavondgroep en de prestatievengroep is vooraf aanmelden via de bestaande app-groepen verplicht!
 
INFORMATIE VOOR DE TRAININGEN OP MAANDAGAVOND EN DONDERDAGAVOND
Waar we vorig jaar alles in het werk hebben gesteld om de beginners en herintreders naar een goede afsluiting te begeleiden, hebben we voor dit moment gekozen om te starten met de lopers die de afgelopen maanden op eigen gelegenheid regelmatig zijn blijven lopen.
En dat is best een uitdaging, omdat we nog niet in kunnen schatten hoe groot de animo is. Daarom een oproep aan iedereen om je 1-malig aan te melden als je mee wilt gaan trainen op deze avond(en). We gaan er dus vanuit dat je de afgelopen maanden regelmatig hebt hardgelopen!
 
Zit je in de app-groep van Arena-recreanten? Meld je dan aan via de app.
Zit je niet in de app-groep? Meld dan aan 1-malig aan via het secretariaat: info@arena-atletiek.nl. Vermeld hierbij je naam EN je telefoonnummer. Je gaat er dan mee akkoord dat je opgenomen wordt in de appgroep van Arena-recreanten, zodat we je kunnen informeren als er iets gewijzigd wordt.
 
Als je je aanmeldt ben je vanaf 8 april van harte welkom (let op: 5 april is er GEEN avondtraining). Het is niet nodig om je voor elke training apart aan te melden.
We hopen hiermee op een wat ‘speelse’ manier ervaring op te doen, want…..
 
ER ZIJN NOG STEEDS REGELS, WAAR IEDEREEN ZICH AAN DIENT TE HOUDEN (geldt voor alle groepen)

 • Er wordt gelopen in groepjes van 4
 • Tijdens de training blijf je bij je eigen groepje, er wordt dus niet gewisseld van groep
 • 1,5 Meter afstand houden is nog steeds EEN MUST!
 • Per groep wordt één ‘captain’ benoemd, hij/zij bewaakt de onderlinge afstand binnen de groep en de afstand tussen de diverse groepen. De captain wordt voorafgaand aan de training benoemd binnen het groepje van 4. De trainer kan ervoor kiezen om de captain te voorzien van een gekleurde band, om het overzicht te behouden.
 • De trainer is verantwoordelijk voor de inhoud van de training en de route en begeeft zich tussen de groepjes van 4.
 • Lopen in grotere groepen brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Het is de verantwoordelijkheid van ELKE INDIVIDUELE loper om hier alert op te zijn. Nu de groepen groter worden is dat voor de trainer alléén niet meer te overzien.
 • De diverse appgroepen bestaan nog steeds en zullen door de trainers gebruikt worden als er belangrijke mededelingen zijn.
 • Iedereen wordt dringend verzocht om de aanwijzingen van de trainers vóór, tijdens en na de training goed op te volgen

Natuurlijk gelden daarnaast nog steeds de overige corona-voorzorgsmaatregelen:

 • Bij verkoudheid, koorts en andere corona-gerelateerde klachten blijf je thuis
 • Blijf ook thuis als iemand in je gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer sporten en naar buiten
 • Zit je in een risicogroep? Bepaal dan zelf of je weer mee gaat doen. Bij twijfel kun je contact opnemen met je arts of behandelaar. De trainers geven hierover geen advies.
 • Ga niet naar binnen bij het Gastland, ook niet voor toiletbezoek of om water te drinken.
 • Kom op tijd, maar niet te vroeg (max. 10 minuten voor aanvang training) en blijf na afloop niet ‘hangen’.

 
Alle hardloopgroepen verzamelen zich op de voor hun bekende locatie, tenzij in de betreffende app-groep anders besloten wordt.
Zorg ook tijdens het verzamelen dat er voldoende onderlinge afstand bewaard wordt.
 
En de wandelgroepen dan? In overleg met de wandeltrainers is besloten om deze groep nog niet te gaan opstarten. We houden je natuurlijk op de hoogte als hier veranderingen in komen.
 
We hopen dat we de komende maanden kunnen blijven lopen, maar zijn afhankelijk van de maatregelen die er lokaal en op landelijk niveau worden genomen en/of gewijzigd.
Laten we er in ieder geval een gezellige en sportieve tijd van maken met elkaar.

Sportieve groet
www.arena-atletiek.nl

 

 

 

Nieuws Overzicht