Erelid Drees Aalten overleden

Op 8 april 2021 is Drees Aalten overleden.

Drees was één van de ereleden van Arena Atletiek.
Hij was de grondlegger van de trainingen voor loopgroepen en stond dus aan de basis van een belangrijk deel van onze huidige vereniging.

Peter Peters benoemde dat eerder in een bijdrage in ons clubblad bij een jubileum.
Daaruit citeren we enkele delen.

In 1988 werd een belangrijke stap voorwaarts gezet. Drees Aalten, een bekende lange afstandsloper binnen onze vereniging, werd gevraagd om trainer te worden. Na de cursus “trainer loopgroepen” gevolgd te hebben startte hij een loopgroep. Na een aanloopperiode met een klein groepje o.a. met Ria en Els, groeide de groep gestaag naar ruim 40 leden. Hierdoor ontstond de behoefte aan assistent trainers om alles in goede banen te leiden en werd de basis gelegd een echt trainerscorps.
Drees heeft met zijn rustige en sympathieke manier van trainen, met aandacht voor alle lopers dus ook de achterblijvers, de basis gelegd voor de groei van het ledental en het trainerscorps van Arena. Na ruim 10 jaar kon hij het stokje overgeven aan zijn toenmalige assistenten.


We danken Drees nogmaals voor zijn bijdrage aan Arena en wensen zijn familie sterkte.

Bestuur Arena Atletiek

Downloads:

Nieuws Overzicht