Algemene Leden Vergadering 2021

Op 22 juni houden we de Algemene Leden Vergadering.

 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Vanwege corona vindt de ledenvergadering dit jaar opnieuw later plaats dan we gewend zijn. Door alle maatregelen leek er in eerste instantie niets anders op te zitten dan een schriftelijke afhandeling. Maar de versoepeling van de maatregelen in mei en juni maakt het mogelijk dat we alsnog een bijeenkomst kunnen organiseren, al is dat wel met de nodige aanpassingen. Lees onderstaande uitnodiging daarom goed door.

Datum: 22 juni 2021
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.50 uur, eindtijd uiterlijk 22.00 uur)
Locatie: De vergadering vindt dit jaar plaats in het gebouw van muziekvereniging “Ons Genoegen”, Valleiweg 92-B, in Rhenen.

Met inachtneming van 1,5 meter afstand, kunnen maximaal 30 leden fysiek aan de vergadering deelnemen. Dat is incl. bestuur.
Dit betekent dat je je moet aanmelden om deel te kunnen nemen aan de vergadering. Dat kan tot 17 juni via e-mail: info@arena-atletiek.nl.
Je krijgt uiterlijk 19 juni te horen of je kan deelnemen. 

Let op: Op deze avond worden geen trainingen verzorgd.

Wij vragen iedereen om rekening te houden met de volgende coronamaatregelen:

·       Kom alleen naar het gebouw van Ons Genoegen als je hiervoor bent aangemeld.

·       Heb je corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis (ook als de klachten mild zijn).

·       Blijf ook thuis als iemand in je gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

·       Houd altijd 1,5 meter afstand, ook bij het naar binnen en naar buiten gaan.

·       Zorg dat je max. 10 minuten voor aanvang van de vergadering aanwezig bent. Volg de looproute in het gebouw, neem direct plaats in de zaal en ga na afloop direct naar huis.

·       Vermijd het gebruik van de toiletten.

·       Volg alle aanvullende instructies voor, tijdens en na afloop van de vergadering goed op.

 

Agenda

20:00-20:05 uur                  Opening (André Roseboom, voorzitter)

20:05-20:10 uur                  Mededelingen van het bestuur (André Roseboom, voorzitter)

20:10-20:15 uur                  Vaststelling notulen ledenvergadering 2020** (Hans Diepeveen, secretaris)

20:15-20:20 uur                  Jaarverslag van het bestuur 2020** (Hans Diepeveen, secretaris)

20:20-20:50 uur                  Financiën (Anita van den Oetelaar, penningmeester):

20:50-21:00 uur                  PAUZE

21:00-21:15 uur                  Bestuurssamenstelling (André Roseboom, voorzitter)

21:15-21:50 uur                  Beleid:

                             §  Huishoudelijk Reglement** (Hans Diepeveen, secretaris)

                             §  VOG/Vertrouwenskwesties (André Roseboom, voorzitter)

                             §  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (André Roseboom, voorzitter)

21:50-22:00 uur                  Rondvraag (André Roseboom, voorzitter)

 22:00 uur                              Sluiting (André Roseboom, voorzitter)

 ** Conceptdocumenten zijn opvraagbaar bij het secretariaat: info@arena-atletiek.nl.

 Sportieve groeten,
André, Anita, Hans, Chantal en Henkjan

 

 

Evenementenkalender Jeugd Overzicht