Corona – april UPDATE !

virus

Op 31 maart jl. heeft het kabinet de maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan verlengd tot tenminste 28 april.

Voor Arena betekent dit het volgende:

  • Trainingen en andere groepsactiviteiten zijn tot 28 april niet toegestaan. Ga je alleen op pad? Houd dan voldoende afstand (1,5 meter) als je iemand tegenkomt.
  • De algemene ledenvergadering op 7 april gaat niet door. Arena volgt het voorbeeld van andere verenigingen en gaat de vergadering schriftelijk afhandelen. Je ontvangt hierover binnenkort een bericht. We zijn overigens nog op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Als je interesse hebt, stuur dan een mailtje naar info@arena-atletiek.nl
  • De bevrijdingsvuurloop in de nacht van 4/5 mei is afgelast.
  • De avondvierdaagse in juni is afgelast. Bij het ter perse gaan van het clubblad, met daarin een oproep voor vrijwilligers, hadden we nog volop hoop dat dit evenement kon doorgaan. Helaas gooit ook hier het coronavirus roet in het eten. Dit is ontzettend jammer voor alle deelnemers, maar zeker ook voor onze vierdaagse-commissie die in de afgelopen maanden een berg werk heeft verzet om alles tot in de puntjes voor te bereiden.
  • Voor de Rhenense Bosloop (voorheen Cuneraloop) werd vorig jaar al besloten om deze te verplaatsten naar het najaar. We hopen van harte dat het coronavirus tegen die tijd buiten beeld is.

We blijven jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom corona.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mailtje naar: info@arena-atletiek.nl.

Sportieve groeten,
Bestuur Arena Atletiek

= = = =

UPDATE:  Ook samen sporten in de buitenlucht nu sterk afgeraden

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan volgen elkaar in rap tempo op. Op 16 maart jl. heeft de Atletiekunie de adviezen opnieuw aangescherpt en raadt “samen sporten” af. Dit advies volgt uit de adviezen van het RIVM om sociale contacten te beperken.

(Bron: https://www.atletiekunie.nl/nieuws/coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie)

Voor Arena betekent dit helaas, dat niet alleen de “formele” trainingen en activiteiten worden opgeschort, maar dat ook “informele” initiatieven om samen te gaan hardlopen of sportief wandelen worden afgeraden.

Inmiddels heeft ook de Gemeente Rhenen alle sportverenigingen dringend verzocht om zich aan de afgekondigde maatregelen te houden. Zij zal de komende tijd hierop toezicht houden en handhaven waar nodig.

Als bestuur willen we iedereen nogmaals met klem verzoeken om verantwoordelijkheid te nemen en niet in groepsverband te gaan sporten.

Bovenstaande maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april. We hopen van harte dat we daarna een positiever bericht kunnen uitsturen.

Wederom dank voor jullie medewerking en begrip!

Bestuur Arena Atletiek

= = = =

EERDER BERICHT

Het zal niemand zijn ontgaan: sinds donderdag 12 maart gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het kabinet heeft heel Nederland opgeroepen sociale contacten sterk te verminderen.

 Dit advies wordt door NOC*NSF en de Atletiekunie ondersteund door sportverenigingen op te roepen alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen en vergaderingen af te gelasten (zie: https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie).  

 Ook Arena geeft gehoor aan deze oproep.
Dit betekent dat alle Arena-trainingen en andere activiteiten en bijeenkomsten tot 1 april zijn afgelast.

 Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en begrip.

Wij hopen dat we de sportieve draad snel weer kunnen oppakken.

 Bestuur Arena Atletiek

Nieuws Overzicht