Trainersbericht ARENA loop- en wandelgroepen volwassenen juni 2020

Deze afgelopen week hebben we van de Gemeente Rhenen groen licht gekregen om onze trainingen verder uit te breiden.

Beste hardloper en sportief wandelaars,

Op 15 mei j.l. werden we blij verrast met de mededeling dat we, in aangepaste vorm, weer mochten gaan starten met de trainingen. Dat we zoveel enthousiastelingen weer op de been kregen heeft ons verheugd. Er waren restricties, maar ook mogelijkheden. Als trainers waren we in staat om de grootte van de (hard)loopgroepen in goede banen te leiden dankzij de verschillende app-groepen.

Deze afgelopen week hebben we van de Gemeente Rhenen groen licht gekregen om onze trainingen verder uit te breiden en komt er een einde aan de grootste beperking, de groepsgrootte. Toch blijven er ook met de nieuwe mogelijkheden, die vanaf zondag 14 juni ingaan nog ‘regels’ waar we ons aan dienen te houden. In dit trainersbericht lees je er meer over.

Vanaf 14 juni a.s. is het toegestaan om onze loopgroepen uit te breiden naar maximaal 20 personen per groep. Dit geldt zowel voor de wandelgroepen als voor de hardloopgroepen. Hiermee vervalt de noodzaak om je vooraf aan te melden via een app-groep! Iedereen is hiermee dus van harte welkom.

Belangrijk om je te realiseren dat het maximaal aantal deelnemers per groep 20 is. Het kan dus nog steeds voorkomen dat er op de ochtend/avond van de training wordt geschoven als dat aantal overschreden dreigt te worden. De trainers nemen hierin het voortouw.

Lopen in grotere groepen brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Zo zullen we nog altijd de afstand van 1,5m tot elkaar dienen te respecteren. Het is de verantwoordelijkheid van ELKE INDIVIDUELE loper om hier alert op te zijn. Nu de groepen groter worden is dat voor de trainer alléén, niet meer te overzien.

Natuurlijk gelden daarnaast nog steeds de overige corona-voorzorgsmaatregelen:

  • Bij verkoudheid, koorts en andere corona-gerelateerde klachten blijf je thuis
  • Blijf ook thuis als iemand in je gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer sporten en naar buiten
  • Zit je in een risicogroep? Bepaal dan zelf of je weer mee gaat doen. Bij twijfel kun je contact opnemen met je arts of behandelaar. De trainers geven hierover geen advies.
  • We verzamelen nog steeds bij het Gastland, maar niet bij de ingang. De trainers zullen op tijd aanwezig zijn om een verzamelplek aan te wijzen. De sportief wandelaars en de maandagochtendgroep verzamelen op de voor hun gebruikelijke plek.
  • Ga niet naar binnen bij het Gastland, ook niet voor toiletbezoek of om water te drinken.
  • Kom op tijd, maar niet te vroeg (max. 10 minuten voor aanvang training) en blijf na afloop niet te veel ‘hangen’.

Zaterdag- en zondagochtend groepen:
Hoewel de duurlopen op zaterdag- en zondagochtend formeel geen trainingen zijn onder de vlag van Arena, is het goed om te weten dat het mogelijk is om ook hier weer met elkaar de draad op te pakken. Bovengenoemde ‘regels’ zijn ook voor deze groepen van toepassing.

Via deze weg willen we namens de de trainers iedereen bedanken voor de medewerking en sportiviteit in de afgelopen weken. Het was zeker niet altijd leuk als je ‘net te laat’ was om je aan te melden, maar we hebben ons er met z’n allen doorheen geslagen.

We zijn echt heel blij en opgelucht dat we nu niemand meer naar de ‘zijlijn’ hoeven te sturen.

Sportieve groet

www.arena-atletiek.nl

Nieuws Overzicht