Algemene ledenvergadering 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 juli 2020


Vanwege corona vindt de ledenvergadering dit jaar later plaats dan we gewend zijn. Door alle maatregelen leek er in eerste instantie niets anders op te zitten dan een schriftelijke afhandeling. Maar de versoepeling van de maatregelen in mei maakt het mogelijk dat we alsnog een bijeenkomst kunnen organiseren, al is dat wel met de nodige aanpassingen.
Lees onderstaande uitnodiging daarom goed door.

Datum:     8 juli 2020
Aanvang:  20.00 uur (zaal open om 19.50 uur, eindtijd uiterlijk 22.00 uur)
Locatie:    De vergadering vindt dit jaar plaats in het gebouw van muziekvereniging “Ons Genoegen”,
               Valleiweg 92-B, in Rhenen.

Met inachtneming van 1,5 meter afstand, kunnen maximaal 25 leden fysiek aan de vergadering deelnemen. Overige deelnemers kunnen de vergadering volgen via een Skype-verbinding. Dit betekent dat je je moet aanmelden om deel te kunnen nemen aan de vergadering. Dat kan tot 3 juli via e-mail: info@arena-atletiek.nl. Je krijgt uiterlijk 5 juli te horen of je fysiek of via Skype kan deelnemen.

Let op: Op deze avond worden geen trainingen verzorgd.

Wij vragen iedereen om rekening te houden met de volgende coronamaatregelen:

Kom alleen naar het gebouw van Ons Genoegen als je hiervoor bent aangemeld.
Kom niet naar het gebouw als je een Skype-uitnodiging hebt ontvangen.
Heb je corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis (ook als de klachten mild zijn).
Blijf ook thuis als iemand in je gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
Houd altijd 1,5 meter afstand, ook bij het naar binnen en naar buiten gaan.
Zorg dat je max. 10 minuten voor aanvang van de vergadering aanwezig bent. Volg de looproute in het gebouw, neem direct plaats in de zaal en ga na afloop direct naar huis.
Vermijd het gebruik van de toiletten.
Volg alle aanvullende instructies voor, tijdens en na afloop van de vergadering goed op.
Agenda

20:00-20:05 uur                  Opening (André Roseboom, voorzitter)
20:05-20:10 uur                  Mededelingen van het bestuur (André Roseboom, voorzitter)
20:10-20:15 uur                  Vaststelling notulen ledenvergadering 2019**
                                             (Anita van den Oetelaar, secretaris)
20:15-20:20 uur                  Jaarverslag van het bestuur 2019** (Anita van den Oetelaar, secretaris)
20:20-20:50 uur                  Financiën (Peter van Werkhooven, penningmeester):

20:50-21:00 uur                  PAUZE

21:00-21:15 uur                  Bestuurssamenstelling (André Roseboom, voorzitter)
21:15-21:50 uur                  Beleid:

                        Privacy-beleid (Anita van den Oetelaar, secretaris)
                        Statuten en Huishoudelijk Reglement (Anita van den Oetelaar, secretaris)
                        VOG/Vertrouwenskwesties (Anton van den Broek, vertrouwenscontactpersoon)
                        Trainersbijeenkomst – identiteit van Arena (André Roseboom, voorzitter)
                        Gratificatieregeling (André Roseboom, voorzitter)
21:50-22:00 uur                  Rondvraag (André Roseboom, voorzitter)
22:00 uur                           Sluiting (André Roseboom, voorzitter)

** Conceptdocumenten zijn opvraagbaar bij het secretariaat: info@arena-atletiek.nl.

Sportieve groeten,

André, Peter, Anita, Jeroen en Chantal

Nieuws Overzicht