Lidmaatschap

U kunt lid worden van Arena Atletiek in Rhenen door het onderstaande (web) Inschrijfformulier in te vullen.
De hier ingevulde gegevens gaan direct door naar de ledenadministratie.

Naast het Inschrijfformulier is er ook het Toestemmingsformulier.
Vanwege de huidige privacywetgeving is dit noodzakelijk geworden.
Dit formulier moet met de hand ondertekend worden en kan dan gemaild worden.  

Informatie over AANMELDEN en AFMELDEN van lidmaatschap en de CONTRIBUTIES vind u in het menu Lidmaatschap.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Arena Atletiek Vereniging om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Arena Atletiek Vereniging is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij VERENIGING te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
PR+Communicatie
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Redactie Clubblad
Anders, nl.
 
Atletiekhistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Zo ja, ik wil dat mijn lidmaatschap wordt overgeschreven
Hoe bent u in contact gekomen met Arena?*
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van Arena Atletiek Vereniging.
De statuten worden op aanvraag verstrekt.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking