Trainen onder Coronaregels (28 nov 2021)

Sinds 28 november gelden er (helaas) weer scherpere Coronaregels.
Voor het sporten zijn twee basisregels van belang voor ons

 • Na 17.00 uur kan er niet meer gesport worden op binnen- en buitensportlocaties.
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand.

Het volledige verhaal m.b.t. sporten staat op  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
In overleg tussen trainers en bestuur hebben we de regels naar onze trainingen vertaald.
Voor onze drie geledingen pakt dat als volgt uit:
 

 1. Loopgroepen.
  Recreanten (basis en gevorderd) en prestatieven blijven trainen op de gebruikelijke tijdstippen.
  In de avonden zal er met groepen-van-4 en op 1,5 meter afstand gelopen worden. Zoals dat ook eerder al gebeurd is.
  Op maandagochtend geldt deze groepsgrootte regel niet maar moet wel de 1,5 meter afstand gehandhaafd worden.   
 2. Sportief wandelgroep
  Op de woensdagavond zal er met groepen-van-4 en 1,5 meter afstand gewandeld lopen worden.
  Op zondagmorgen geldt deze groepsgrootte regel niet maar moet wel de 1,5 meter afstand gehandhaafd worden.   
 3. Jeugd
  Voor de Gastland-jeugd (pupillen) en de  Candia-jeugd (junioren) vervallen de trainingen. De locaties zijn gesloten na 17.00 uur.
  Mogelijk komt er een alternatief in de buitenlucht voor de junioren als deze beperking langer gaat aanhouden.
  Daar zal door de jeugdtrainers dan over gecommuniceerd worden.
  De Bosloop op zaterdagochtend kan wel doorgaan met het in acht nemen van de 1,5 meter afstand regel.

Over het lopen in groepen van 4 schreven we in het voorjaar al hoe dat georganiseerd wordt.
Dat zal nu op identieke wijze gaan.
 

 • Er wordt gelopen in groepjes van 4
 • Tijdens de training blijf je bij je eigen groepje, er wordt dus niet gewisseld van groep
 • 1,5 Meter afstand houden is nog steeds EEN MUST!
 • Per groep wordt één ‘captain’ benoemd, hij/zij bewaakt de onderlinge afstand binnen de groep en de afstand tussen de diverse groepen.
  De captain wordt voorafgaand aan de training benoemd binnen het groepje van 4.
 • De trainer is verantwoordelijk voor de inhoud van de training en de route en begeeft zich tussen de groepjes van 4.
 • Lopen in grotere groepen brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.
  Het is de verantwoordelijkheid van ELKE INDIVIDUELE loper om hier alert op te zijn.
 • Iedereen wordt dringend verzocht om de aanwijzingen van de trainers vóór, tijdens en na de training goed op te volgen

Natuurlijk gelden daarnaast nog steeds de overige corona-voorzorgsmaatregelen:  

 • Bij verkoudheid, koorts en andere corona-gerelateerde klachten blijf je thuis. Blijf ook thuis als iemand in je gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer sporten en naar buiten
 • Zit je in een risicogroep? Bepaal dan zelf of je weer mee gaat doen. Bij twijfel kun je contact opnemen met je arts of behandelaar. De trainers geven hierover geen advies.
 • Kom op tijd, maar niet te vroeg (max. 10 minuten voor aanvang training) en blijf na afloop niet ‘hangen’.

We hopen zo maximaal te kunnen blijven bewegen binnen de geldende richtlijnen.

Nieuws Overzicht