Klachten en Ongewenst gedrag

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving

Je bent over iets binnen Arena Atletiek ontevreden?
Arena Atletiek staat open voor al je ideeën, suggesties en klachten.
Wij stimuleren dat je in eerste instantie je klacht bespreekt met degene op wie het betrekking heeft.
Dat kan het bestuur zijn, maar ook een trainer of een andere vrijwilliger.
Vaak is een goed gesprek voldoende om het probleem op te lossen.
Als je het lastig vindt, dan is altijd een bestuurslid bereid bij zo’n gesprek aanwezig te zijn.

Is er sprake van een probleem dat verder gaat dan een klacht en mogelijk tot juridische consequenties kan leiden dan is er het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving.
Dat protocol geeft een handvat om via de vertrouwenscontactpersoon van Arena Atletiek een probleem bespreekbaar te maken.
Eventueel kan dat vervolgens met behulp van de vertrouwenspersoon van NOC*NSF verder worden opgepakt.

Belangrijk: De klachtenprocedure is dus bedoeld voor inhoudelijke klachten.
Voorbeelden kunnen zijn de inhoud van een training, financiële klachten, een beslissing van het bestuur, of elk ander “zakelijk” geschil.

Het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving is bedoeld voor klachten over bejegening (zoals ongewenste intimiteiten). 

De volledige tekst van de Klachtenprocedure en het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving is te vinden onder de volgende link ->  Klachtenprocedure en Protocol SVS Arena