Contributie 2023

Contributieoverzicht
Onze contributie is opgebouwd uit 2 of 3 componenten.
1. De basiscontributie die ten goede komt aan Arena (vast voor alle leden)
2. De contributie die aan de Atletiek Unie wordt afgedragen (verschilt per lidsoort).
3. Een bijdrage voor deelname aan regionale wedstrijden (alleen voor jeugdleden)
In de kolom ‘totaal bedrag’ staat de totale contributie (per lidsoort).
Bij betaling middels incasso wordt EUR 2,50 korting gegeven.

contributie 2023 basis kosten wedstrijd totaal met
lidsoort contributie AU bijdrage bedrag incasso
pupillen 50,00 25,05 10,00 85,05 82,55
junioren 50,00 32,80 10,00 93,80 90,30
wandelaars 50,00 18,55   68,55 66,05
recreanten 50,00 18,55   68,55 66,05
licentiehouders 50,00 43,60   93,60 91,10
inschrijfgeld   17,50   17,50 17,50

 

Het lidmaatschap van Arena is gekoppeld aan lidmaatschap van de Atletiek Unie (AU).
> Inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht voor nieuwe leden (dit gaat geheel naar de AU).
> Jeugdleden kunnen per half jaar betalen.
> Het jeugdlidmaatschap is incl. wedstrijdlicentie.
> Voor het opgeven of wijzigen van incassogegevens voor lopende lidmaatschappen : penningmeester@arena-atletiek.nl

 

Lidmaatschap Overzicht